Skip to main content
 

Be Inclusive

Diversiteit vraagt om inclusief leiderschap

 

Be Innovative

Verschillen dragen bij aan het innoverend vermogen van jouw team

 
 

Read our e-book.

Inclusie kent geen labels

 

Be inclusive.

Creating an inclusive world of work!

 

Start the dialogue.

Niet praten over, maar praten met

 

Be diverse.

Business as unusual

No Labels Inc. helpt recruiters, HR adviseurs, leidinggevenden en D&I professionals ruimte te maken voor diversiteit.

In alles wat wij doen, dragen wij bij aan een inclusieve werkomgeving, waar iedereen zich gezien en gewaardeerd voelt.

Omdat wij geloven in een wereld waar de mens en niet het label centraal staat.

Waar kan je No Labels voor in zetten?

Onderlinge frustratie en onbegrip

Gebrek aan vertrouwen en een gevoel van veiligheid

Ieder voor zich mentaliteit – wij vs zij

Bekijk alle verhalen.

No Labels klanten

No Labels staat voor duurzame impact en verandering.

Daarom staan in al onze programma’s de volgende uitgangspunten centraal:

1.   Co-creatie

Altijd afgestemd op de behoefte en context van de organisatie

2.    Lean

Modulair opgebouwd, meebewegend met veranderende behoeften en inzichten

3.     Leren door te ervaren

Niet praten over,
…maar praten met.

4.    Appreciative inquiry

Volgens de principes van appreciative inquiry; voortbouwen op wat al goed gaat

Ruth is een ervaren en geweldige teamcoach: aanwezig, sturend, enthousiast en discreet. Zij heeft ons Benelux Talent Acquisition team een aantal keren gecoached en getrained. Het doel was om meer inzicht te krijgen in ieders unieke talenten en een team cultuur te creeren waarbinnen iedereen in staat gesteld wordt bij te dragen aan de prestaties van het team.

Coca-Cola Benelux, Inge van Waesberghe - Manager Talent Acquisition team Benelux

Ruth Nahumury-van de Poll is an impeccable leader and visionary writer. She shines a light on what is possible for businesses and organizations everywhere. She gets into and lives from the heart of what truly matters. I am proud to call her my friend and colleague

Rich Dutra-St John MA MFCC, Co-Founder Challenge Day and the Be The Change Movement

Aan het begin van een ingrijpende reorganisatie, heeft Ruth samen met haar collega Marleen al onze medewerkers (60) begeleid in het eigenaarschap nemen van hun eigen persoonlijke ontwikkeling, met het oog op de fundamentele veranderingen in de organisatie. Gedurende een jaar hebben Ruth en Marleen alle medewerkers gecoached en getraind (individueel en in groepen), met als doel om meer inzicht te krijgen in eigen unieke talenten en hoe deze talenten in te zetten voor de organisatie. Hun methode en manier van werken heeft ertoe bijgedragen dat alle medewerkers in staat waren actie te ondernemen in het creeren van hun eigen loopbaanpad.

SBB, Betty van Santen - Manager Business Office en HR