Skip to main content

Verschillen

Diversiteit in onze samenleving is een gegeven en heeft directe impact op organisaties. Door de huidige polarisering lijken onderlinge verschillen soms onoverbrugbaar en kost het organisaties vaak moeite om divers talent te werven én te behouden. Met als gevolg gemiste kansen, hoog verloop, ineffectieve samenwerking en hoog ziekteverzuim. Bridging the Gap gaat hier dieper op in.

Inclusie

Diversiteit vraagt om een werkomgeving waar iedereen zich gezien en gewaardeerd voelt. Bridging the Gap gaat over essentiële zaken die er voor ieder mens toe doen, zoals veiligheid, vertrouwen, begrip en respect. Het programma stelt deelnemers in staat elkaar en zichzelf beter te leren kennen, waardoor verschillen worden overbrugd en er meer begrip en verbinding ontstaat.

Ik ben geïnteresseerd

Begeleiding

Bridging the Gap is een door No Labels inc. ontwikkelde blended learning programma van zes maanden voor groepen van 35 tot 100 deelnemers. De diverse interventies gedurende dit programma worden begeleid door een vast en divers samengesteld team van ervaren en opgeleide facilitators en coaches.

INHOUD BRIDGING THE GAP

Bridging the Gap is een Inclusief Leiderschapsprogramma met als doel:

Mensen, teams en organisaties ondersteunen bij het creëren van meer ruimte voor diversiteit, door te bouwen aan een inclusieve werkomgeving waar de mens – en niet het label – centraal staat.

Dit doen wij door deelnemers te trainen en te coachen in de ontwikkeling van persoonlijke inclusieve vaardigheden. In grote en kleinere groepen volgen zij gedurende 6 maanden diverse workshops en gaan aan de slag met verschillende online opdrachten.

De volgende thema’s komen tijdens het programma aan bod:

 • Bewustwording van eigen perceptie en denkkaders
 • Inzicht in (onbewuste) in- en uitsluitingsprocessen
 • Inzicht in persoonlijke en andermans culturele bagage
 • Inzicht in en ontwikkeling van 6 inclusieve vaardigheden volgens het RUIMTE-model van No Labels Inc.
 • Tools en methodieken om te werken aan een inclusieve werkomgeving
 • Actieplanning

Methodieken en modellen waar o.a. mee gewerkt wordt:

 • Beschermjassen
 • Appreciative Inquiry
 • Formule voor verandering 
 • RUIMTE-model en PAUSE-model
 • Deep Democracy

OPZET BRIDGING THE GAP

Bridging the Gap is een blended learning programma van zes maanden voor groepen van 35 tot circa 100 deelnemers.

Het programma is opgebouwd uit de volgende elementen:

 • Kick-off: gezamenlijke aftrap, waarbij alle deelnemers tegelijkertijd op een inspirerende manier worden meegenomen in het verloop en het doel van het programma.
 • Diverse workshops: deelnemers volgen elke maand een workshop, afwisselend met de hele groep en in kleinere groepen. De workshops  zijn ervaringsgericht en zetten aan tot praten met in plaats van over elkaar. De duur van de workshops varieert van 2,5 tot 7 uur.
 • Online programma: deelnemers volgen tegelijkertijd een online programma met diverse modules welke aansluiten bij de workshops. Het online programma bekrachtigt op individueel niveau dat wat in de workshops wordt ervaren.
 • Close-out: het programma wordt op een feestelijke manier afgesloten met de hele groep, waarbij behaalde successen worden gevierd en deelnemers worden uitgedaagd het geleerde te blijven toepassen in de dagelijkse praktijk.

Het programma kan worden aangevuld met individuele coaching en de modules Leidinggeven en Werving & Selectie.

UITGANGSPUNTEN BRIDGING THE GAP

 • Niet praten over, maar praten met
 • Ervaringsgericht leren
 • Positief waarderend
 • Verbindend
 • Duurzame impact

RESULTAAT BRIDGING THE GAP

Bridging the Gap verbindt en waardeert door bewustwording van en inzicht in verschillen èn overeenkomsten. De impact is duurzaam, omdat deelnemers gedurende een langere periode op verschillende manieren en momenten concreet aan de slag gaan.

Bridging the Gap draagt bij aan:

 • Versterkt onderling vertrouwen, respect en begrip;
 • Waardering voor verschillen;
 • Vertaling van inclusie naar concreet gedrag;
 • Persoonlijke ontwikkeling en teamontwikkeling;
 • Verhoogde medewerkerstevredenheid;
 • Lager verloop en ziekteverzuim.

VOOR WIE

Teams en organisaties, profit en non-profit, overheidsinstanties, opleidingsinstituten en NGO’s die willen werken aan een inclusieve werk- en leeromgeving.

Het programma is met name interessant voor organisaties die diversiteit en inclusie hoog op de agenda hebben staan, maar worstelen met de vraag aan welke knoppen ze moeten draaien om daadwerkelijk meer ruimte te maken voor diversiteit.

Investering

Neem voor een prijsvoorstel contact met ons op.

Bekijk Showcases

CONTACT

Benieuwd naar de mogelijkheden voor jouw organisatie? Neem voor meer informatie of advies vrijblijvend contact met ons op via onderstaand formulier.