Skip to main content
No Labels RUIMTE-model

Hoe werkt No Labels

No Labels ontwikkelt, faciliteert en verzorgt lezingen, workshops, trainingen en programma’s ter bevordering van inclusie en diversiteit binnen teams en organisaties.

Onder diversiteit verstaan wij alle manieren waarop mensen van elkaar verschillen. Inclusie is voor ons de manier waarop mensen omgaan met die verschillen.

Zonder een inclusieve omgeving heeft diversiteit geen kans. Daarom richten wij ons in alles wat wij doen op het creëren van een inclusieve (werk)omgeving, waar iedereen zich gezien en gewaardeerd voelt en waar echt ruimte is voor diversiteit.

Binnen al onze programma’s staat het No Labels RUIMTE-model™ centraal. Dit model is door No Labels ontwikkeld op basis van meer dan 10 jaar ervaring op het gebied van inclusie en diversiteit. Het model bestaat uit zes vaardigheden. Onze ervaring leert dat deze zes vaardigheden bijdragen aan een inclusieve werkomgeving.

Tijdens onze programma’s staat de ontwikkeling van deze zes inclusieve vaardigheden centraal. Zo vormt het No Labels RUIMTE-model™ als het ware het kompas voor een meer inclusieve werkomgeving.

Lees hieronder meer over de zes inclusieve vaardigheden.

R

Reflecteren

U

Uit je comfort zone stappen

I

Intersectioneel kijken

M

Mening parkeren

T

inclusieve Taal spreken

E

Empatisch vermogen ontwikkelen

Reflecteren

Alles wat jij van een ander vindt zegt eigenlijk vooral iets over jou. Over waar jij vandaan komt, wat jij hebt geleerd, over jouw normen en waarden, jouw voorkeursstijlen. Kortom over de spelregels die jij hebt meegekregen.

Om ruimte te maken voor diversiteit is het daarom belangrijk om je bewust te zijn van die spelregels. Om te reflecteren op waar jij vandaan komt en wat jij hebt meegekregen. Zodat je zicht krijgt op de bril waar jij doorheen kijkt. Wanneer je je daar bewuster van wordt, kun je eerder in gesprek met iemand die vreemd anders is voor jou, herkennen waar je geraakt wordt. Zodat je jouw mening kunt parkeren en ruimte kunt maken voor andere mensen, andere manieren en andere meningen.

 

Plan een afspraak in

Uit je comfort zone

“Als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg”. In je comfort zone doe je de dingen zoals je ze gewend bent te doen. In je comfort zone bevinden zich vooral ook mensen die op jou lijken, die de dingen op dezelfde manier doen als jij. Mensen in wie jij jezelf grotendeels herkent.

Wanneer je meer diversiteit wilt in jouw team of organisatie dan betekent dat dat je uit je comfort zone moet gaan stappen. Met mensen gaat samenwerken die anders doen, denken of zijn dan jij. Dat kan soms ongemakkelijk zijn, en daar is moed voor nodig om buiten je comfort zone te stappen. No Labels Inc. daagt je uit om uit je comfort zone te stappen en helpt je om te leren gaan met het ongemak wat gepaard gaat bij het ruimte scheppen voor meer diversiteit binnen jouw team of organisatie.

Bekijk een showcase

Intersectioneel kijken

Diversiteit gaat vaak nog alleen over enkele dimensies als culturele achtergrond, gender, leeftijd of fysieke en mentale mogelijkheden. Maar een mens bestaat uit zoveel meer dimensies. En al die dimensies kruizen elkaar. Intersectionaliteit gaat over de diverse dimensies van diversiteit. Als we door een intersectionele bril leren kijken, dan kijken we naar de mens in zijn / haar / hun geheel. Intersectionaliteit legt de diversiteit bloot binnen een ogenschijnlijk homogene groep en laat de overeenkomsten zien tussen mensen binnen een ogenschijnlijk heterogene groep.

Intersectionaliteit gaat ook over disbalans in macht en ongelijkheid in kansen op de arbeidsmarkt. Met behulp van een intersectionele bril krijg je oog voor het feit dat een witte heteroseksuele vrouw van rond de 35 jaar nog altijd meer kansen heeft op de arbeidsmarkt dan een zwarte, lesbische vrouw van begin 20. Daarmee ben je in staat ruimte te maken voor mensen uit ondervertegenwoordige groepen.

No Labels Inc. inspireert je om met een intersectionele bril te kijken naar mensen, oog te hebben voor verschillen én overeenkomsten en bij te dragen aan gelijke kansen voor iedereen.

Download de worksheet

Mening parkeren

Op basis van onze eerste indruk van iemand, vormen we al vrij snel een mening. Dat is menselijk! Iedereen doet dat. We staan hier eigenlijk nooit bij stil en stellen onszelf geen vragen hierover. Maar waar baseren we deze mening eigenlijk op? En wat missen we, als we niet verder leren kijken dan die eerste indruk?

Onbewuste vooroordelen zitten ons vaak in de weg om talenten en kwaliteiten te zien in mensen die op het eerste gezicht anders lijken te zijn. Om meer ruimte te maken voor diversiteit, zullen we moeten onderzoeken hoe onze mening wordt gevormd, met welke blik we naar een ander kijken en hoe we deze mening kunnen parkeren zodat we op zoek kunnen gaan naar wie die ander eigenlijk echt is met al zijn / haar / hun kwaliteiten en talenten.

Doe de Harvard Implicit Association Test

Inclusieve Taal spreken

In taal zitten heel veel uitsluitingsmechanismen. Niet alleen de letterlijk gesproken taal, maar ook het woordgebruik, competenties en kwaliteiten, uitdrukkingen en functietitels.

Als we over leiders praten, praten we al snel in de hij-vorm terwijl we eerder over haar spreken als we het hebben over een secretarieel medewerker. Bepaalde competenties zijn heel feminien geladen en andere juist meer masculien geladen. Vrouwen reageren eerder op een vacature waarin feminiene competenties staan beschreven en mannen eerder op vacatures waarin masculiene competenties staan beschreven.

Taalgebruik bepaald dus voor een deel wie zich aangesproken voelt en wie niet. Bijvoorbeeld in vacatureteksten, maar ook in vraagstelling tijdens sollicitatiegesprekken, beoordelingsgesprekken en teamvergaderingen. Bewustwording van onze taal en deze inclusiever maken helpt om een grotere en diversere groep mensen te bereiken en te betrekken, binnen en buiten je organisatie.

Handreiking Waarden voor een nieuwe taal

Empathisch vermogen ontwikkelen

Empathisch vermogen is het vermogen je te verplaatsen in een ander. Hoe is het om als sollicitant tegenover een selectiecommissie te vertellen wat je allemaal in huis hebt, terwijl er misschien wel heel veel vanaf hangt wanneer de sollicitant de baan wel of niet krijgt? Hoe is het om als alleenstaande ouder zowel voor je gezin te moeten zorgen alsook je uren op het werk te moeten draaien? Hoe is het om uit de kast te komen binnen een omgeving waar eigenlijk iedereen hetero is?

Door het ontwikkelen van empathisch vermogen ben je in staat de mens achter het label te zien. En ontstaat er meer begrip en daardoor meer verbinding tussen mensen die ogenschijnlijk heel anders lijken te zijn.

Bekijk een filmpje

Trajecten zijn opgebouwd uit de volgende fases

Bewustwording

Van eigen perceptie en vooroordelen

Vertaling

Naar gewenste acties en gedrag

Actie

In praktijk brengen van voorgenomen acties en gedrag

Geïnteresseerd? We maken graag vrijblijvend kennis!