De workshop

Culture Clash is een bijzondere en inspirerende workshop die helpt bij het vergroten van bewustwording en inzicht in de samenwerking en interactie met mensen die heel anders (lijken te) zijn dan wij.

Deelnemers ervaren in een spel hoe verschillen zich manifesteren binnen groepen en teams. Vervolgens gaan zij in dialoog met elkaar en verkrijgen inzicht in effectieve manieren hoe om te gaan met onderlinge verschillen.

Culture Clash is ontwikkeld door No Labels Inc. en wordt begeleid door ervaren en getrainde facilitators.

Voor wie

Culture Clash is interessant voor divers samengestelde teams en organisaties die inclusie en succesvolle samenwerking willen bevorderen binnen en tussen teams.

3 uur

12 – 35

Wat levert het op?

Culture Clash draagt bij aan
Vergroten van onderling begrip
Effectievere samenwerking
Verhoogde betrokkenheid
Veiligheid, respect en vertrouwen

"Door de workshop Culture Clash heb ik mijn collega's op een andere manier leren kennen en voel ik me meer verbonden met hen, wat de samenwerking absoluut heeft versterkt en verdiept. Het was een inspirerende workshop, waarin ook veel gelachen werd. We hebben het er nog steeds over met elkaar."

Lid internationaal projectteamArcadis

"Doordat ik mijn collega's op een andere manier heb leren kennen voel ik me meer verbonden met hen, wat de samenwerking absoluut heeft versterkt en verdiept."

Maak een afspraak

Er wordt spoedig contact opgenomen.