Skip to main content

SHOWCASE: ProRail

Jaarprogramma Inclusief Werven & Selecteren waaraan het hele recruitment team van ProRail deelneemt. Met als doel de diversiteit binnen de organisatie te verhogen, zodat er een afspiegeling ontstaat met de samenleving waarin ProRail zich beweegt.

Uitdaging

Het voltallige recruitmentteam (16 leden) begeleiden in de ontwikkeling van inclusieve werving & selectievaardigheden, bewustwording van onbewuste vooroordelen en het inrichten van een inclusief werving & selectieproces.

Oplossing

Een jaar lang volgen de recruiters een blended learning programma waarbij zij elke maand een workshop krijgen aangeboden. Tussentijds ontvangen zij online voorbereidende en reflecterende opdrachten. De workshops zijn afwisselend praktisch van aard en gaan dieper in op de bewustwording van vooroordelen, persoonlijke ontwikkeling en teambuilding. Zodat er zowel binnen het recruitment team zelf alsook binnen het werving & selectieproces ruimte ontstaat voor diversiteit in de breedste zin van het woord.

Resultaat

Inzicht en bewustwording van onbewuste vooroordelen. Praktische handvatten om het werving & selectieproces inclusiever te maken. Tools om op een inclusieve manier selectiegesprekken te voeren en managers hierin mee te nemen. Alsook professionalisering en een versterkte samenwerking en onderlinge verbinding.

SHOWCASE: Embrace Colors

Team development programma “Embrace Colors” Pharmaceutical Industry, 54 medewerkers, 6 teams.

Uitdaging

Verbeteren van de prestatie van individuen en teams door te werken aan een inclusief werkklimaat.

Oplossing

Team ontwikkelingsprogramma Embrace Colors, gedurende 1 jaar. Coaching en training van alle medewerkers en hun teams.

Resultaat

Significante verbetering van de betrokkenheid en de prestatie van zowel de individuen als de teams

SHOWCASE: Masterclass Verruim je Blik

In het kader van hoge werkloosheid onder 55 plussers hebben ABU en NBBU als branchevertegenwoordigers van de uitzendbranche een convenant getekend met minister Asscher om in twee jaar tijd 22.500 55-plussers aan een baan te helpen.

Uitdaging

Intercedenten tools en handvatten bieden om zo onbevooroordeeld mogelijk mensen van 50 jaar en ouder te selecteren en te plaatsen.

Oplossing

Masterclass Verruim je Blik. De masterclass is speciaal ontwikkeld voor intercedenten en biedt een verruimende blik op talent. Het maakt inzichtelijk in hoeverre (onbewuste) vooroordelen bij deelnemers een rol spelen en biedt praktische tools om deze te weerstaan en om te buigen. En ook hoe deelnemers hun opdrachtgever kunnen overtuigen van de toegevoegde waarde van kandidaten ouder dan 50 jaar.

Resultaat

Intercedenten uit het hele land hebben met elkaar inzichten opgedaan, concrete casuïstiek uitgewisseld en contacten gelegd. En vooral ontdekt waar zij zélf nog een stap in kunnen maken wat betreft effectief bemiddelen van 50-plussers.

SHOWCASE: ticketscript

ticketscript was de Europese marktleider in digitale self-ticketing en heeft bij meer dan 90.000 events (concerten, sportevenementen, theatervoorstellingen en festivalis etc) de online ticketverkoop gerealiseerd. Het bedrijf had op het moment van levering, juni 2014, ruim 75 medewerkers en destijds de ambitie uitgesproken om te groeien tot 150-200 medewerkers. Om dit te bereiken heeft het management team Europa behoefte aan een vernieuwde visie op het aannemen van talent; waarbij het nodig is om vooral in te kunnen zoomen op waarden en drijfveren en niet op harde feiten.

Uitdaging

Het voltallige managementteam (13 leden) een gezamenlijke visie laten opstellen op het juiste profiel van toekomstige talenten

Oplossing

Begeleiden van het Europees management team in het creëren van een vernieuwde strategie en visie op het werven van de juiste talenten, door met elkaar het juiste profiel op te stellen voor de ticketscript talenten van de toekomst. Alsook het trainen van de management teamleden in selectie interview vaardigheden, op zo’n manier dat zij openstaan voor een diversiteit aan nieuwe medewerkers.

Resultaat

Een gezamenlijke visie op het juiste profile. Inzicht en vertrouwen in hoe de juiste talenten te werven. Alsook een versterkte samenwerking en onderlinge verbinding.

Met het jaarprogramma van No Labels worden we als recruitment team elke maand geïnspireerd. Door theorie en praktijk te combineren worden we steeds een beetje wijzer op het thema Diversiteit en Inclusie en kunnen we dit ook stapsgewijs gaan toepassen in de vier fases van het werving en selectieproces. Ook onze persoonlijke ontwikkeling komt aan bod en daardoor is dit jaartraject voor ons als team, als professional én als mens heel waardevol!

Lieselot Simonis, projectleider ProRail Inclusief

De training van No Labels heeft ons managementteam inzage en vertrouwen gegeven in hoe wij een diversiteit aan talenten kunnen aantrekken voor onze business. De trainers voelden goed aan wat de groep nodig had en zorgden voor zelfreflectie binnen de groep. Wij liepen vol vertrouwen de training weer uit.

Marloes Mantel, Group HR Manager Eventbright (voorheen ticketscript)

We hebben Ruth en haar collega Marleen ingehuurd om al onze medewerkers (54) en teams (6) te coachen en te trainen met als doel de teamprestaties te verbeteren. Het programma Embrace Colors was door hen ontwikkeld en gefaciliteerd. Het programma sloot aan bij zowel een diversiteit aan individuen alsook bij de doelstellingen van de teams. Ruth en Marleen zijn in staat gebleken een open en veilige omgeving te creëren. Vooral binnen een van onze teams, waar al jarenlang conflicten en gebrek aan vertrouwen heerste. Het was dankzij hun sensitiviteit voor teamdynamiek en expertise in training en coaching, wat leidde tot significante verbetering van de betrokkenheid en de prestatie van zowel individuen als het team. Dit werd ook duidelijk zichtbaar in een hogere score binnen het medewerkers tevredenheidsonderzoek, specifiek op de thema’s Vertrouwen en Samenwerking

Demelsa Visser, HR Manager Meda Pharma

Ik ben mij veel bewuster nu van wellicht toch onbewuste aannames die ik deed tot nu toe

Rene van Tiggelen, deelnemer Verruim je Blik