SHOWCASE: Embrace Colors

Team development programma “Embrace Colors” Pharmaceutical Industry, 54 medewerkers, 6 teams.

A. CHALLENGE

Verbeteren van de prestatie van individuen en teams door te werken aan een inclusief werkklimaat.

B. SOLUTION

Team ontwikkelingsprogramma Embrace Colors, gedurende 1 jaar. Coaching en training van alle medewerkers en hun teams.

C. RESULT

Significante verbetering van de betrokkenheid en de prestatie van zowel de individuen als de teams

SHOWCASE: Masterclass Verruim je Blik

In het kader van hoge werkloosheid onder 55 plussers hebben ABU en NBBU als branchevertegenwoordigers van de uitzendbranche een convenant getekend met minister Asscher om in twee jaar tijd 22.500 55-plussers aan een baan te helpen.

A. CHALLENGE

Intercedenten tools en handvatten bieden om zo onbevooroordeeld mogelijk mensen van 50 jaar en ouder te selecteren en te plaatsen.

B. SOLUTION

Masterclass Verruim je Blik. De masterclass is speciaal ontwikkeld voor intercedenten en biedt een verruimende blik op talent. Het maakt inzichtelijk in hoeverre (onbewuste) vooroordelen bij deelnemers een rol spelen en biedt praktische tools om deze te weerstaan en om te buigen. En ook hoe deelnemers hun opdrachtgever kunnen overtuigen van de toegevoegde waarde van kandidaten ouder dan 50 jaar.

C. RESULT

Intercedenten uit het hele land hebben met elkaar inzichten opgedaan, concrete casuïstiek uitgewisseld en contacten gelegd. En vooral ontdekt waar zij zélf nog een stap in kunnen maken wat betreft effectief bemiddelen van 50-plussers.

SHOWCASE: ticketscript

ticketscript is de Europese marktleider in digitale self-ticketing en heeft inmiddels bij meer dan 90.000 events (concerten, sportevenementen, theatervoorstellingen en festivalis etc) de online ticketverkoop gerealiseerd. Het bedrijf had op het moment van levering, juni 2014, ruim 75 medewerkers en destijds de ambitie uitgesproken om te groeien tot 150-200 medewerkers. Om dit te bereiken heeft het management team Europa behoefte aan een vernieuwde visie op het aannemen van talent; waarbij het nodig is om vooral in te kunnen zoomen op waarden en drijfveren en niet op harde feiten.

A. CHALLENGE

Het voltallige managementteam (13 leden) een gezamenlijke visie laten opstellen op het juiste profiel van toekomstige talenten

B. SOLUTION

Begeleiden van het europees management team in het creeren van een vernieuwde strategie en visie op het werven van de juiste talenten, door met elkaar het juiste profiel op te stellen voor de ticketscript talenten van de toekomst. Alsook het trainen van de management teamleden in selectie interview vaardigheden, op zo’n manier dat zij openstaan voor een diversiteit aan nieuwe medewerkers.

C. RESULT

Een gezamenlijke visie op het juiste profile. Inzicht en vertrouwen in hoe de juiste talenten te werven. Alsook een versterkte samenwerking en onderlinge verbinding.

We hebben Ruth en haar collega Marleen ingehuurd om al onze medewerkers (54) en teams (6) te coachen en te trainen met als doel de teamprestaties te verbeteren. Het programma Embrace Colors was door hen ontwikkeld en gefaciliteerd. Het programma sloot aan bij zowel een diversiteit aan individuen alsook bij de doelstellingen van de teams. Ruth en Marleen zijn in staat gebleken een open en veilige omgeving te creëren. Vooral binnen een van onze teams, waar al jarenlang conflicten en gebrek aan vertrouwen heerste. Het was dankzij hun sensitiviteit voor teamdynamiek en expertise in training en coaching, wat leidde tot significante verbetering van de betrokkenheid en de prestatie van zowel individuen als het team. Dit werd ook duidelijk zichtbaar in een hogere score binnen het medewerkers tevredenheidsonderzoek, specifiek op de thema’s Vertrouwen en Samenwerking

Demelsa Visser, HR Manager Meda Pharma

Ruth heeft ons, samen met haar collega Annemarie, inzage en vertrouwen gegeven in hoe wij de juiste talenten kunnen aantrekken voor onze business. Ruth is enthousiast en gedreven. Zij voelt goed aan wat de groep nodig heeft en zorgt voor zelfreflectie binnen de groep. Wij liepen vol vertrouwen de training weer uit.

Marloes Mantel, Group HR Manager ticketscript

Ik ben mij veel bewuster nu van wellicht toch onbewuste aannames die ik deed tot nu toe

Rene van Tiggelen, deelnemer Verruim je Blik

Ik heb meer inzichten en praktische tips over hoe ik mijzelf kan inzetten, vanuit mijn eigen sterkte punten iemand overtuigen dat 50+’ers interessante kandidaten kunnen zijn.

Martje van Laatum, deelnemer Verruim je Blik