Verschillen

Diversiteit in onze samenleving neemt steeds verder toe. Met directe impact op het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties in het bijzonder. Door de huidige polarisering lijken onderlinge verschillen onoverbrugbaar en kost het ons moeite om divers talent te werven èn te behouden. Met als gevolg onbenut talent en verlies aan draagvlak of klanten.

Dappere dialogen

Onze ervaring leert dat diversiteit vraagt om een dialoog die verbindt en waardeert. Dappere Dialogen™ gaan over essentiële zaken die er voor ieder mens toe doen, zoals identiteit, veiligheid, vertrouwen, begrip en respect. Zij stelt ons in staat talenten te ontdekken in mensen die heel anders lijken te zijn dan wij en deze daadwerkelijk te benutten.

Ik ben geïnteresseerd

Begeleiding

Dappere Dialogen™ is een programma van één dag voor teams en groepen van 12 tot 100 deelnemers. Het programma ondersteunt mensen en organisaties om inclusiever te denken, doen en zijn. Door te ervaren dat we als mens meer op elkaar lijken dan dat we van elkaar verschillen, ontstaat er meer onderlinge waardering en begrip. Dit leidt tot meer werkgeluk en succesvollere samenwerking.

INHOUD

Dappere Dialogen™ wordt altijd op maat ingericht, zodat deze bijdraagt aan de specifieke behoeften van de organisatie en aansluit bij huidige activiteiten rondom diversiteit & inclusie.

De volgende elementen staan centraal:

 • Bewustwording van eigen perceptie en denkkaders
 • Inzicht in (onbewuste) in- en uitsluitingsprocessen
 • Inzicht in en ontwikkeling van de 4 kernelementen van inclusief gedrag volgens het EACH-framework van Catalyst
 • Tools en methodieken om te werken aan een inclusieve werkomgeving

Methodieken waar o.a. mee gewerkt wordt:

 • Beschermjassen
 • Appreciative Inquiry
 • Challenge Day / Be the Change
 • Deep Democracy
 • Mindfulness

OPZET

Dappere Dialogen™ is een programma van één dag voor teams en groepen van 12 tot 100 deelnemers, waarbij wij een zo divers mogelijke samenstelling beogen.

Het programma is opgebouwd uit 3 fases:

 • Bewustwording (van eigen perceptie, denkkaders, waarden, normen, in- en uitsluitingsmechanismen);
 • Vertaling (welke inclusieve gedragingen kan ik bij mezelf ontwikkelen) en;
 • Actie (oefenen met en ervaren van inclusief gedrag, actieplanning).

Het eendaagse programma is een aanzet tot het bekrachtigen van inclusief gedrag binnen de organisatie. Om duurzame impact te vergroten is het wenselijk en mogelijk om Dappere Dialogen™ aan te vullen met o.a. een online programma, individuele coaching, teamcoaching, workshops en Insights Discovery of DISC als ondersteunend instrument.

Naast dit dagprogramma is het ook mogelijk om ons in te schakelen voor het organiseren en faciliteren van dialoogsessies met diverse anderen buiten de organisatie met wie jullie graag de dialoog aangaan. Te denken valt aan inwoners, sollicitanten, klanten of studenten. Kortom mensen met wie jouw organisatie in de praktijk te maken heeft of graag meer bij je organisatie wilt betrekken.

UITGANGSPUNTEN

 • Niet praten over, maar praten met
 • Ervaringsgericht leren
 • Positief waarderend
 • Verbindend

RESULTAAT

Dappere Dialogen™ verbindt en waardeert door bewustwording van en inzicht in verschillen èn overeenkomsten.

Dappere Dialogen™ levert jou en je team of organisatie het volgende op:

 • Versterkt onderling vertrouwen, waardering en begrip;
 • Vertaling van inclusie naar concreet gedrag;
 • Bewustwording van eigen vooroordelen, perceptie en denkkaders;
 • Handvatten om ‘zonder oordeel’ naar jezelf en anderen te kijken;
 • Concrete tools om het gesprek aan te gaan met ‘anderen’.

VOOR WIE

Organisaties, instituten, instellingen, stichtingen, NGO’s en gemeenschappen die willen werken aan een inclusieve werk-, leer- of leefomgeving.

Het programma is met name interessant voor directeuren, managers, leidinggevenden, recruiters & arbeidsbemiddelaars, HR managers, Diversiteit & Inclusie professionals en medewerkers werkzaam binnen de zorg, het onderwijs, gemeenten en de overheid.

Kortom organisaties die vaak nog het meest de spanning ervaren die de complexiteit van diversiteit met zich meebrengt. Zowel binnen de eigen organisatie als ook in relatie tot de samenleving waarbinnen de organisatie zich beweegt.

Maar ook voor overige organisaties, groepen of gemeenschappen draagt dit programma bij aan meer onderling begrip en waardering voor verschillen.

CONTACT

Benieuwd naar de mogelijkheden voor jouw organisatie? Neem voor meer informatie of advies vrijblijvend contact met ons op via onderstaand formulier.