Uw naam (verplicht)

Uw e-mail (verplicht)

Uw bericht

We hebben Ruth en haar collega Marleen ingehuurd om al onze medewerkers (54) en teams (6) te coachen en te trainen met als doel de teamprestaties te verbeteren. Het programma Embrace Colors was door hen ontwikkeld en gefaciliteerd. Het programma sloot aan bij zowel een diversiteit aan individuen alsook bij de doelstellingen van de teams. Ruth en Marleen zijn in staat gebleken een open en veilige omgeving te creeren. Vooral binnen een van onze teams, waar al jarenlang conflicten en gebrek aan vertrouwen heerste. Het was dankzij hun sensiviteit voor teamdynamiek en expertise in training en coaching, wat leidde tot significante verbetering van de betrokkenheid en de prestatie van zowel individuen als het team. Dit werd ook duidelijk zichtbaar in een hogere score binnen het medewerkers tevredenheidsonderzoek, specifiek op de thema’s Vertrouwen en Samenwerking

Meda Pharma, Demelsa Visser - HR Manager

Aan het begin van een ingrijpende reorganisatie, heeft Ruth samen met haar collega Marleen al onze medewerkers (60) begeleid in het eigenaarschap nemen van hun eigen persoonlijke ontwikkeling, met het oog op de fundamentele veranderingen in de organisatie. Gedurende een jaar hebben Ruth en Marleen alle medewerkers gecoached en getraind (individueel en in groepen), met als doel om meer inzicht te krijgen in eigen unieke talenten en hoe deze talenten in te zetten voor de organisatie. Hun methode en manier van werken heeft ertoe bijgedragen dat alle medewerkers in staat waren actie te ondernemen in het creeren van hun eigen loopbaanpad.

SBB, Betty van Santen - Manager Business Office en HR