Skip to main content

Het bedrijfsleven, met name daar waar het gaat om de hogere posities, kleurt nog steeds overwegend blank. Ondanks het feit dat de samenleving steeds multicultureler wordt. Hoe kan dat en wat doen we er aan? Om op deze vragen antwoord te krijgen werk ik samen met Young Global People (YGP). 

YGP is hét netwerk voor multicultureel talent, werkgevers, studentenverenigingen en professionals die gezamenlijk willen werken aan meer culturele diversiteit in de top van het Nederlandse bedrijfsleven. 

Regelmatig verzorg ik op hun site interviews en columns die meer inzicht geven in deze interessante kwestie. Onderdeel hiervan is de maandelijkse interviewserie Kleurrijk Talent in Beeld: interviews met multiculturele professionals. Op deze wijze leren wij mensen binnen de multiculturele doelgroep beter kennen, ontstaan er rolmodellen.

En tegelijkertijd inspireren we topmanagers, ondernemers en HR professionals om hun eigen bedrijfscultuur eens tegen het licht te houden en zich af te vragen; wat kan ík doen om mijn organisatie te verrijken door deze een kleurrijke, diverse en realistische afspiegeling van de maatschappij te laten zijn?

Kleurrijk interview van de maand met:

Farouk el Kodady | Chief Business Performance bij de Baak

Naam: Farouk el Kodady

Geboren: 25-02-1978

Opleiding: Bedrijfskunde aan Erasmus Universiteit (RSM)

Beroep: Chief Business Performance bij de Baak

Hobby’s: Snowboarden, joggen, reizen

1. Wie is Farouk el Kodady? In drie woorden …

Gepassioneerd: Ik geloof dat alles waar je energie in stopt, vanuit een positieve emotie moet komen. Voor mij staat positieve emotie synoniem aan passie, dingen met volle overgave doen. Of dat nu privé of zakelijk is. Altijd dicht bij jezelf blijven staan.

Doorzetter: Als jongste telg van een gezin van 9 kinderen, heb ik mezelf zo goed als elke dag opnieuw moeten bewijzen. Dat heeft geresulteerd in hoe ik als mens en als professional in het leven sta. Geef nooit op! In deze uitspraak zitten echter nog wel bepaalde nuances.

Mijn doorzettingsvermogen heeft te maken met mijn positie in het gezin als jongste. En daaronder vind je als basis mijn Marokkaanse roots. Dit doorzettingsvermogen betekent overigens niet dat ik een ander wil overstijgen. We bevinden ons met elkaar in een onderlinge ratrace waarbij de één harder holt dan de ander. Ik wil in ieder geval één ding voorkomen: afvallen omdat ik niet hard genoeg gerend heb.

Rechtvaardig: Ik wil mensen altijd zo behandelen, zoals ik wil dat mensen mij ook behandelen.

Bij De Baak hebben we verschillende leiderschapstrainingen en één daarvan is het ‘Young Executive Program’. Een onderdeel hiervan is: ‘wat is jouw draak’, oftewel ‘wat is jouw rode knop’. Voor mij is dat onrechtvaardigheid. Als ik het gevoel heb dat er iets in de organisatie gebeurt wat eigenlijk niet goed te praten valt, dan word ik heel gepassioneerd.

Dat komt deels voort uit mijn culturele achtergrond. Ik ben 2e generatie. Ik heb aanschouwd hoe mijn ouders in sommige gevallen benadeeld zijn. En dat is iets dat ik nog steeds met me meedraag en heeft mijn gevoel voor rechtvaardigheid en onrechtvaardigheid sterk ontwikkeld.

2. Wat is je mooiste succes tot nu toe, op werkgebied?

Dat we met succes bezig zijn met de kanteling binnen de Baak naar een High Performance Organisatie (HPO). De Baak is een organisatie die al bijna 70 jaar bestaat met een cultuur van eigenwijze professionals en met een externe markt die steeds meer flexibiliteit vraagt. Het is een fragiele balans waar we tussen moeten laveren en dat doen we met respect voor het DNA en bestaansrecht van de Baak. Dat het gelukt is om in ieder geval de beweging in gang te brengen, dat we opnieuw echt naar de klant aan het luisteren zijn, daar ben ik heel trots op.

Welke obstakels heb je hiervoor overwonnen?
Elke verandering is lastig. We zijn in staat gebleken om een organisatie te kantelen die lang op een bepaalde wijze heeft geopereerd. En we hebben een bepaalde arrogantie als bedrijfscultuur van ons weten af te schudden. Arrogantie in de zin van: wij weten wel wat goed is voor de klant.

Ik heb geleerd dat je goed naar de klant moet luisteren. Want de klant weet inmiddels heel goed wat hij wil. Natuurlijk zijn er altijd nuances, waarin je adviseert iets niet te doen wat een klant in het begin wellicht wel voor ogen had, vaak met een goede reden. Als men dan gelooft in die overtuiging dan is het prima. Maar als je dat er doorheen drukt: in de zin van “Ik weet het beter dan jij”, dan komt dat over als heel arrogant.

We zijn in staat gebleken die zelfingenomenheid, onze eigenwijsheid los te laten en we beseffen ons dat we onszelf weer open moeten stellen voor klanten. Hun kritiek hebben we om weten te buigen naar iets dat bijdraagt aan de verdere ontwikkeling van de Baak.

Op welke wijze speelt jouw culturele achtergrond een rol in wie je bent en wat je doet?
Mijn culturele achtergrond ervaar ik als rijkdom! Juist omdat ik uit verschillende culturen kom, weet ik heel goed te relativeren. Ik kan de afweging maken om te leven in een land waar je het minder goed hebt. Ik geloof echt dat de fusion van twee culturen waarin je bent geboren ervoor zorgt dat je in ieder geval de mensfactor heel goed kan inschatten.

Mijn persoonlijkheid en mijn karakter hebben daar ook aan bijgedragen. Je kunt nooit alleen spreken van de factor ‘cultureel’. Ik ben ook niet elke dag bezig met het feit dat ik Marokkaans ben. Binnen het management geef ik op dezelfde manier leiding als mijn andere collega’s. In essentie streven we naar hetzelfde resultaat. Ieder op zijn eigen manier.

Hoewel, ik denk wel dat je als Nederlander met een andere culturele achtergrond wellicht iets harder moet rennen, waarmee je overigens ook net het verschil kunt maken. In het tijdperk waarin we nu leven komt echter niemand ermee weg door te zeggen: “Ik heb gestudeerd” en dan verwachten dat dat voldoende is. Je zult altijd het verschil moeten maken, bijvoorbeeld op basis van je ondernemende houding en wilskracht. In mijn geval gecombineerd met de kracht van culturele diversiteit.

3. Wat is jouw levensmotto? Wat wil je meegeven aan anderen?

Misschien erg cliché, maar blijf dicht bij jezelf! Je hebt heel snel de neiging je anders voor te doen dan je bent. Tegelijkertijd moet je wel het vermogen hebben om je te kunnen aanpassen aan de cultuur van een organisatie. We gaan soms voorbij aan wat er binnen de organisatie speelt en richten ons teveel op wat de culturele aspecten zijn: Nederlands, Marokkaans, Turks, Moluks. Dat zou binnen een organisatiecultuur niet uit moeten maken.

Een paar voorbeelden: het bankwezen. Als je knijterhard bent en cijfermatig en analytisch sterk, dan kun je daar ver komen. Maar als je denkt dat je tussen 9:00 en 17:00 je werk kunt doen, dan moet je niet verrast zijn als je autochtone collega, die wel altijd tot 22:00 uur werkt, eerder gepromoveerd wordt. Dat moet je dan niet aan je culturele achtergrond wijten..

Of het dilemma ‘bedrijfsborrel’. Als moslim speelt het geloofsaspect mee, het feit dat het voor een moslim verboden is om alcohol te drinken. Maar je kunt ook gewoon een colaatje of water nemen! Het gaat immers om het sociale aspect. Als een netwerkborrel een onderdeel is van de cultuur van zo’n organisatie dan moet je daar bij zijn! Dat heeft simpelweg te maken met slimheid. Als kind was ik vroeger veel op straat te vinden. Die straatkant kan ik nu bijvoorbeeld goed gebruiken om dit spel slim te spelen.

Kortom: blijf bij jezelf en tegelijkertijd weet je aan te passen aan de cultuur van de organisatie waar je graag onderdeel van uit wilt maken, maar verloochen jezelf nooit!

Dit interview is ook te lezen op de site van YGP

Ruth Nahumury-van de Poll

Ruth is oprichter en eigenaar van No Labels Inc. Diversiteit en inclusiviteit lopen als een rode draad door haar leven heen. Ruth is bevlogen, scherp en gedreven, met een idealistische kijk op de wereld. Ruth is opgeleid in Internationaal HR Management en Intercultureel Teamcoaching en is jarenlang recruiter geweest. Het is haar persoonlijke missie om een werkomgeving te creëren waar de mens, en niet het label, centraal staat. Een werkomgeving waar wit en zwart, man en vrouw, jong en oud, hetero-, homo- bi- en transseksueel, beperkt en minder beperkt met elkaar samen werken op een manier waarbij iedereen zich gezien en gewaardeerd voelt.

Leave a Reply