Skip to main content

Het bedrijfsleven, met name daar waar het gaat om de hogere posities, kleurt nog steeds overwegend blank. Ondanks het feit dat de samenleving steeds multicultureler wordt. Hoe kan dat en wat doen we er aan? Om op deze vragen antwoord te krijgen werk ik samen met Young Global People (YGP). 

YGP is hét netwerk voor multicultureel talent, werkgevers, studentenverenigingen en professionals die gezamenlijk willen werken aan meer culturele diversiteit in de top van het Nederlandse bedrijfsleven. 

Regelmatig verzorg ik op hun site interviews en columns die meer inzicht geven in deze interessante kwestie. Onderdeel hiervan is de maandelijkse interviewserie Kleurrijk Talent in Beeld: interviews met multiculturele professionals. Op deze wijze leren wij mensen binnen de multiculturele doelgroep beter kennen, ontstaan er rolmodellen.

En tegelijkertijd inspireren we topmanagers, ondernemers en HR professionals om hun eigen bedrijfscultuur eens tegen het licht te houden en zich af te vragen; wat kan ík doen om mijn organisatie te verrijken door deze een kleurrijke, diverse en realistische afspiegeling van de maatschappij te laten zijn?

Kleurrijk interview van de maand met:

Sharona Lautoe | Soul Coach, Author & Founder of the Life Alchemy program

Naam: Sharona Lautoe
Geboren: 11 augustus 1983 in Utrecht
(Groot)Ouders: Geboren in Suriname: een mengeling van Chinees, Javaans, Nederlands, Afrikaans, Joods, Engels, Schots én Indiaans.
Opleiding: HBO vrijetijdsmanagement
Beroep: Intuitive life coach, spiritual mentor & auteur
Hobby’s: Dansen, lezen, films, in de natuur zijn en ’talking about life with welknown and/or soon to be friends.’

1. Wie is Sharona Lautoe? In drie woorden …

Uniek: Ik ben, net als iedereen, een uniek licht in deze wereld. Een one-of-a-kind, die met een speciale taak gekomen is: een gids zijn die andere gidsen wakker maakt. Die bijdraagt aan liefde in het geheel. Vergelijken heeft geen zin, al doe ik dat soms wel. Want de ander heeft ook een uniciteit die hij/zij uit te leven heeft. Ik probeer mensen er dus wel bewust van te maken da ze uniek zijn, en in verbinding met het geheel.

Vrouw: Mezelf, dochter, partner, zus, vriendin. Emotioneel, vurig, ontvankelijk, onlogisch, voedend, vertrouwelijk, omhelzend, wispelturig, liefdevol, confronterend en een ongekend creatievermogen. Ik ben een vrouw. Een Surinaamse vrouw. En ik hou van mezelf.

Gids: Ik ben mijn eigen gids. Als ik antwoorden zoek, vind ik die zelden buiten mezelf (en toch probeer ik het steeds weer, (haha). De meest krachtige antwoorden vind ik in mijzelf. Ik hou ervan om mijn talent als gids in te zetten voor anderen, om ze te helpen herinneren aan hun eigen innerlijke gids/teacher.

2. Wat is je mooiste succes tot nu toe, op werkgebied?

De vrijheid die ik aan mijn waarheid heb gegeven door uit loondienst te gaan en mijn eigen bedrijf te starten. Door onlogische keuzes te maken vanuit het hart en door koppig mijn liefde voor heart-centered living op anderen over te durven dragen.

Welke obstakels heb je hiervoor overwonnen?
Onzekerheid. Ik had een vast contract en heb dat ingeruild voor het volgen van mijn roeping. Al meerdere jaren dien ik in elk moment weer voor vertrouwen te kiezen. Zowel op het pad dat ik gekozen heb en in mijzelf.

Aardig gevonden willen worden. In mijn werk support ik anderen om vanuit hun hart en hun authenticiteit te leven. Ik dien mijn waarheid te spreken om anderen met zichzelf te confronteren. En dat resulteert dan vaak in weerstand omdat mensen worden gestimuleerd om uit hun comfortzone te treden.

De waarheid spreken en aardig gevonden willen worden. Die twee ambities matchen niet altijd. Ik leer meer en meer dat het niet om mij gaat in mijn werk met anderen. Ik dien alleen het hogere doel voor ogen te houden en te volgen wat mijn hart mij ingeeft. Focussen op aardig gevonden willen worden zit dat in de weg.

Op welke wijze speelt jouw culturele achtergrond een rol in wie je bent en wat je doet?
Ik denk dat mijn culturele achtergrond mij veel doorzettingsvermogen en een zekere eye-on-the-ball-mentality hebben gegeven. De wil om dwars door vooroordelen heen te gaan om bij te dragen in het leven.

Ik denk dan ook dat het op de één of andere manier in mijn bloed zit om weerstand te verdragen. Me niet tegen te laten houden en mezelf als gelijke te zien in de maatschappij. Ik voel – vooral de laatste tijd als ik hierover spreek – een enorme dankbaarheid naar mijn voorouders en het feit dat zij mij, onder veel zwaardere omstandigheden, zijn voorgegaan. Die dankbaarheid uit ik door mijn vrijheid bewust te leven.

Daarom voel ik me dus letterlijk een wereldburger – met zowel Chineese, Javaanse, Nederlandse, Afrikaanse, Joodse, Engelse, Schotse én Indiaanse culturele achtergronden voel ik me verbonden met zoveel diverse mensen. Dit helpt me om makkelijk verbinding te leggen en begrip en liefde te voelen voor veel verschillende culturen.

Verder hebben mensen binnen de Surinaamse samenleving een sterke drijfveer als het aankomt op ritualistisch leven, in samenspraak met de natuur en het spirituele zijn. Daar realiseerde ik me echter pas onlangs van dat ik er veel kracht heb uitgeput en nog steeds doe. Het idee dat ik er niet alleen voor sta, maar steun voel van de (natuur)spirit.

3. Wat is jouw levensmotto? Wat wil je meegeven aan anderen?

Weet dat de grootste leermeester in jezelf zit. Je bent een kind van het licht en draagt het licht en de liefde in jezelf. Sta open voor inspiratie van anderen, maar wees je bewust van je eigen waarde en wijsheid. Jouw unieke kijk op de waarheid is hetgeen je mag uitdragen om de liefde, vergiffenis, zielengroei en het geluk van jezelf én de wereld om je heen te vergroten.

Daarnaast vind ik het belangrijk dat ik de pijnlijke kanten van mijn culturele achtergrond wel erken, maar me er niet mee verbind. ik erken, maar verbindt me niet met de pijn die mijn culturele achtergrond heeft. Ik weiger om aan het negatieve vast te houden maar wil me juist te focussen op datgene waar mijn voorouders zo hard voor hebben gevochten om het achter zich te laten. De grootste eer die ik kan bewijzen aan diegenen die mij voor zijn gegaan, is de liefde vergroten en verlengen in het nu.

Dit interview is ook te lezen op de site van YGP

Ruth Nahumury-van de Poll

Ruth is oprichter en eigenaar van No Labels Inc. Diversiteit en inclusiviteit lopen als een rode draad door haar leven heen. Ruth is bevlogen, scherp en gedreven, met een idealistische kijk op de wereld. Ruth is opgeleid in Internationaal HR Management en Intercultureel Teamcoaching en is jarenlang recruiter geweest. Het is haar persoonlijke missie om een werkomgeving te creëren waar de mens, en niet het label, centraal staat. Een werkomgeving waar wit en zwart, man en vrouw, jong en oud, hetero-, homo- bi- en transseksueel, beperkt en minder beperkt met elkaar samen werken op een manier waarbij iedereen zich gezien en gewaardeerd voelt.

Leave a Reply