Skip to main content

Verbinding tussen ‘rechts’ en ‘links’

In haar blog “Hoe aardappels schillen mijn blik op diversiteit heeft verruimd” deelt Winnie Maris iets over haar ervaring met de dialoog aangaan met iemand die in bepaalde opzichten lijnrecht tegenover haar staat.

“Ik sprak iemand met behoorlijk rechtse ideeën, vergeleken met mijn opvattingen natuurlijk. Eerder stonden onze ideeën over de multiculturele samenleving lijnrecht tegenover elkaar. Ik vond hem te rechts en hij mij te sociaal. Maar tijdens deze laatste ontmoeting spraken we ineens over de aanvullende waarden van diverse culturen. Praatten we ineens met elkaar in plaats van onze tegengestelde standpunten eindeloos te herhalen.”

Winnie licht later toe wat het nu was waardoor ze ineens met elkaar praatten in plaats van lijnrecht tegenover elkaar te staan.

“Ik denk”, zegt Winnie “dat we gewoon elkaars ideeën konden vertellen, zonder dat we elkaar steeds in de reden vielen met ‘ja, maar’. Ik wist van mezelf wat ik belangrijk vond, wat mijn eigen waarden zijn en die vertelde ik, zonder de ander te willen te overtuigen. Waarmee ik de ander – onbewust – de ruimte gaf om ook te vertellen over de waarden die hij herkende bij zichzelf en zijn ‘vreemde’ ander (waar het in dit geval over ging).” “En”, zei Winnie “het was nog interessant ook wat hij vertelde … !”

Ruth Nahumury-van de Poll

Ruth is oprichter en eigenaar van No Labels Inc. Diversiteit en inclusiviteit lopen als een rode draad door haar leven heen. Ruth is bevlogen, scherp en gedreven, met een idealistische kijk op de wereld. Ruth is opgeleid in Internationaal HR Management en Intercultureel Teamcoaching en is jarenlang recruiter geweest. Het is haar persoonlijke missie om een werkomgeving te creëren waar de mens, en niet het label, centraal staat. Een werkomgeving waar wit en zwart, man en vrouw, jong en oud, hetero-, homo- bi- en transseksueel, beperkt en minder beperkt met elkaar samen werken op een manier waarbij iedereen zich gezien en gewaardeerd voelt.

Leave a Reply