Inhoud

Middels een spelvorm ervaren deelnemers hoe verschillen zich manifesteren binnen groepen en teams.
Deelnemers gaan in dialoog met elkaar en verkrijgen inzicht in effectieve manieren hoe om te gaan met onderlinge verschillen.
De workshop is interactief en ervaringsgericht.

Begeleiding

Culture Clash is ontwikkeld door No Labels Inc. en wordt begeleid door ervaren en getrainde facilitators.

Afhankelijk van de grootte van de groep en het beoogde doel wordt de workshop door 1 of meerdere facilitators begeleid.

De workshop kan worden aangevuld met verdiepende modules.

Duur

2,5 Uur

Deelnemers

18 – 100

Tarief

Wat levert het op?

Culture Clash draagt bij aan 
Vergroten van onderlig begrip
Effectievere samenwerking
Verhoogde betrokkenheid
Veiligheid, respect en vertrouwen

Opzet

Bridging the Gap is een blended learning programma van zes maanden voor groepen van 35 tot circa 100 deelnemers.

Het programma is opgebouwd uit de volgende elementen:

 • Kick-off: gezamenlijke aftrap, waarbij alle deelnemers tegelijkertijd op een inspirerende manier worden meegenomen in het verloop en het doel van het programma.
 • Diverse workshops: deelnemers volgen elke maand een workshop, afwisselend met de hele groep en in kleinere groepen. De workshops  zijn ervaringsgericht en zetten aan tot praten met in plaats van over elkaar. De duur van de workshops varieert van 2,5 tot 7 uur.
 • Online programma: deelnemers volgen tegelijkertijd een online programma met diverse modules welke aansluiten bij de workshops. Het online programma bekrachtigt op individueel niveau dat wat in de workshops wordt ervaren.
 • Close-out: het programma wordt op een feestelijke manier afgesloten met de hele groep, waarbij behaalde successen worden gevierd en deelnemers worden uitgedaagd het geleerde te blijven toepassen in de dagelijkse praktijk.

Het programma kan worden aangevuld met individuele coaching en de modules Leidinggeven en Werving & Selectie.

UITGANGSPUNTEN BRIDGING THE GAP

 • Niet praten over, maar praten met
 • Ervaringsgericht leren
 • Positief waarderend
 • Verbindend
 • Duurzame impact

Resultaat

Bridging the Gap verbindt en waardeert door bewustwording van en inzicht in verschillen èn overeenkomsten. De impact is duurzaam, omdat deelnemers gedurende een langere periode op verschillende manieren en momenten concreet aan de slag gaan.

Bridging the Gap draagt bij aan:

 • Versterkt onderling vertrouwen, respect en begrip;
 • Waardering voor verschillen;
 • Vertaling van inclusie naar concreet gedrag;
 • Persoonlijke ontwikkeling en teamontwikkeling;
 • Verhoogde medewerkerstevredenheid;
 • Lager verloop en ziekteverzuim.

VOOR WIE

Teams en organisaties, profit en non-profit, overheidsinstanties, opleidingsinstituten en NGO’s die willen werken aan een inclusieve werk- en leeromgeving.

Het programma is met name interessant voor organisaties die diversiteit en inclusie hoog op de agenda hebben staan, maar worstelen met de vraag aan welke knoppen ze moeten draaien om daadwerkelijk meer ruimte te maken voor diversiteit.

Investering

Neem voor een prijsvoorstel contact met ons op.

"Doordat ik mijn collega's op een andere manier heb leren kennen voel ik me meer verbonden met hen, wat de samenwerking absoluut heeft versterkt en verdiept."

"Doordat ik mijn collega's op een andere manier heb leren kennen voel ik me meer verbonden met hen, wat de samenwerking absoluut heeft versterkt en verdiept."

Maak een afspraak

Er wordt spoedig contact opgenomen.